Jag heter Maria Hörnell och har arbetat som husarkitekt, arkitekt SAR/MSA, i snart 25 år. Sedan 2007 arbetar jag även med privata trädgårdar, bostadsrättsföreningar och offentlig utemiljö.

För mig är husets omgivning lika viktig som själva byggnaden. Jag vill skapa en helhet mellan det byggda och det växande. Att ta vara på platsens förutsättningar och låta naturen inspirera arkitekturen är min strävan.

Jag tar hand om ditt projekt från tomt till färdigt hem och trädgård, genom rådgivning, skiss och bygglov. Dessutom står jag till tjänst med inköp av växter samt perennplantering.

Jag kommer gärna ut till platsen efter överenskommelse och ger en rådgivning, varefter vi kommer överens om hur vi går vidare. Efter detta tar jag fram en offert som ni i lugn och ro tittar igenom innan godkännande.