Kungsberga på Färingsö

Tillbyggnad av villa som har sitt eget arkitektoniska språk, samtidigt som den underordnar sig det befintliga huset.
Det ursprungliga huset är byggt i trä med panel utvändigt och invändigt, medan den tillbyggda delen är byggd av 40 cm tjocka prefabricerade träullitelement, med puts på in- och utsida.
Träullit består av cement och granfiber och är homogent. Detta material är både bärande och isolerande, vilket gör att man slipper plast i väggarna. Det är lätt att forma själv vid byggnationen – man kan runda av hörn och nischer med hjälp av en såg och såga upp fönsterhål på plats. De djupa nischerna med sina rundade kanter gör att ljusinfallet blir extra mjukt och vackert.

0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Lilla Västergårde på Gotland

Detta fritidshus ligger på södra Gotland. Det har en modern arkitektur som samtidigt för tankarna till det traditionella putsade gotländska stenhuset. Beställaren ville ha en tidlös och personlig design, samtidigt som det i material skulle anknyta till traditionell stil. Husets södra och västra sida öppnas upp med stora glaspartier medan den sida som vetter mot väg och angöring är sluten, med fönster som hål i mur.

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Solhem i Spånga

Denna tillbyggnad har skapats med kompromisslös hänsyn till orginalet. Den typiska sekelskiftesvillan från början av 1900-talet är karakteristisk för Solhem i Spånga. Familjen behövde två sovrum för sina barn och ett kök. Som pricken över i ritades en punschveranda, som väl ansluter till den traditionella arkitekturen.

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Lisselby på Färingsö

Detta hus var från början ett enplanshus med källare. Beställaren ville ha mer utrymme och sökte en lösning att bygga på huset på höjden. Resultatet blev en bättre proportionerad byggnad, där den vackra utsikten tas tillvara på en ljus övervåning.

Norrgården i Kungsberga

Huvudbyggnaden på den vackra 1800-tals gården har fått en ny kupa istället för den gamla från 1960-talet med flackt pulpettak. Den nya rimmar väl med husets ursprungliga arkitektur.

Brf Norrby och Brf Brickbandet i Bromma

Dessa bostadsrättsföreningarsatsar stort på sin utemiljö och är trogna kunder sedan mer än tio år tillbaka. I olika etapper har utemiljön omgestaltats, avseende gårdsmiljö med vackra planteringar, belysning och uteplatser, parkeringsplatser inramade av grönska mm.

Alms Allé i Saltsjö-Boo

En villaträdgård med  utsikt över Östersjövik fick en upprustning av entrésidan med svängd mur vid poolen, ny marksten samt vackra perennrabatter och fruktträd.

Lundaberget på Färingsö

En villaträdgård med terrasser av natursten.

Västerortskyrkan i Vällingby

Nyskapad utemiljö vid entrén mot Vällingby centrum. Den förut smala gångvägen breddas till en kil med släta betongplattor, kantad av perennrabatter. En viktig del av projektet var belysningen i form av pollare i rabatterna samt ledbelysning under entrétaket.